Jadual Waktu PPG IPG KSAH (Jun-Nov 2014)

Surat Pelantikan Pensyarah PPG Jun-Nov 2014
Jadual Interaksi PPG Sesi Jun 2014 - Nov 2014


Jadual Interaksi BIG Kohot 1 Ambilan Jun 2011 Semester 7 New


BMM 7A

BMM 7B

BMM 7C

BCN 7D

BCN 7E

BCN 7F

BTM 7G

BTM 7H

PSV 7I

PSV 7J

PIM 7K

PIM 7L

MTE 7M

MTE 7N

MTE 7O

MTE 7P

SCE 7Q

SCE 7R

PRA 7S

PRA 7T

Jadual Interaksi BIG Kohot 2 Ambilan Februari 2012 Semester 6 New


BMM 6A

BMM 6B

BMM 6C

BCN 6D

BCN 6E

BTM 6F

BTM 6G

PSV 6H

PSV 6I

PIM 6J

PIM 6K

PIM 6L

MTE 6M

MTE 6N

SCE 6O

SCE 6P

PRA 6Q

PRA 6R

PJM 6S

PKP 6T

MZU 6U

Gabung

PKB 6W

TSL 6X

Jadual Interaksi Kohot 1 Ambilan Jun 2011 Semester 7

Senarai Pensyarah Kohot 1

BMM 7A

BMM 7B

BMM 7C

BCN 7D

BCN 7E

BCN 7F

BTM 7G

BTM 7H

PSV 7I

PSV 7J

PIM 7K

PIM 7L

MTE 7M

MTE 7N

MTE 7O

MTE 7P

SCE 7Q

SCE 7R

PRA 7S

PRA 7T


Jadual Amali Kohot 1 Ambilan Jun 2011 Semester 7

SCE 7Q SCE 7RJadual Interaksi Kohot 2 Ambilan Februari 2012 Semester 6

Senarai Pensyarah Kohot 2

BMM 6A

BMM 6B

BMM 6C

BCN 6D

BCN 6E

BTM 6F

BTM 6G

PSV 6H

PSV 6I

PIM 6J

PIM 6K

PIM 6L

MTE 6M

MTE 6N

SCE 6O

SCE 6P

PRA 6Q

PRA 6R

PJM 6S

PKP 6T

MZU 6U

Gabung

PKB 6W

TSL 6X


Jadual Amali PPG Kohot 2 Ambilan Feb 2012 Semester 6

SCE 6O SCE 6P PRA 6Q PRA 6R PJM 6S MZU 6U PKB 6W


Jadual Interaksi Kohot 3 Ambilan Khas Feb 2013 Semester 5

Senarai Pensyarah Kohot 3

BCN 5A

BTM 5B

MTE 5C

MTE 5D

MZU 5E

SCE 5F

TSL 5G


Jadual Amali PPG Kohot 3 Ambilan Feb 2013 Semester 5

MZU 5E SCE 5F TSL 5GJadual Interaksi Kohot 4 Ambilan Mac 2014 Semester 4

Senarai Pensyarah Kohot 4

MTE 4A

SCE 4B

TSL 4CJadual Amali PPG Kohot 4 Ambilan Mac 2014 Semester 4

SCE 4B


Jadual Waktu PPG Tahun 2011-2014 untuk rujukan Pensyarah

Kohot 1 Jun 2011
Kohot 1 Jan 2012
Kohot 1 Jun 2012
Kohot 1 Jan 2013
Kohot 1 Jun 2013
Kohot 1 Jan 2014
Kohot 1 Jun 2014
Kohot 2 Feb 2012
Kohot 2 Jun 2012
Kohot 2 Jan 2013
Kohot 2 Jun 2013
Kohot 2 Jan 2014
Kohot 2 Jun 2014
Kohot 3 Jan 2013
Kohot 3 Jun 2013
Kohot 3 Jan 2014
Kohot 3 Jun 2014
Kohot 4 Mar 2014
Kohot 4 Jun 2014

Website developed and maintained by Ti Heong Poy | hpti@ipsah.edu.my
visitors :