Jadual Waktu PPG IPG KSAH (Jun-Nov 2015)

PERHATIAN: Borang Serahan Tesis untuk Pelajar Kohort 2 New

Aktiviti Kembara Visual PPG Kohot 2 (Major PSV)
Surat Pelantikan Penilai Pertama Kajian Tindakan PPG Kohot 2
Surat Pelantikan Penilai Kedua Kajian Tindakan PPG Kohot 2
Kursus Penulisan Artikel PPG Kohot 2
Program Bersama Pelajar PPG Kohot 2
Surat Pelantikan Pensyarah PPG Jun-Nov 2015
Jadual Interaksi PPG Sesi Jun 2015 - Nov 2015


Jadual Interaksi Kohot 2 Ambilan Februari 2012 Semester 8

Senarai Pensyarah Kohot 2

BMM 8A

BMM 8B

BMM 8C

BCN 8D

BCN 8E

BTM 8F

BTM 8G

PSV 8H

PSV 8I

PIM 8J

PIM 8K

PIM 8L

MTE 8M

MTE 8N

SCE 8O

SCE 8P

PRA 8Q

PRA 8R

PJM 8S

PKP 8T

MZU 8U

Gabung

PKB 8W

TSL 8X


Jadual Amali PPG Kohot 2 Ambilan Feb 2012 Semester 8

PJM 8S MZU 8U MTE 8M

Jadual Interaksi Kohot 3 Ambilan Khas Feb 2013 Semester 7

Senarai Pensyarah Kohot 3

BCN 7A

BTM 7B

MTE 7C

MTE 7D

MZU 7E

SCE 7F

TSL 7G

Jadual Amali PPG Kohot 3 Ambilan Feb 2013 Semester 7

TSL 7G


Jadual Interaksi PPG Kohot 4 Ambilan Mac 2014 Semester 6

Senarai Pensyarah Kohot 4

MTE 6A

SCE 6B

TSL 6C


Jadual Amali PPG Kohot 4 Ambilan Mac 2014 Semester 6

SCE 6B TSL 6C


Jadual Interaksi BIG PPG Kohot 3 Ambilan Khas Feb 2013 Semester 7

BCN 7A

BTM 7B

MTE 7C

MTE 7D

MZU 7E

SCE 7F

TSL 7GJadual Interaksi BIG PPG Kohot 4 Ambilan Mac 2014 Semester 6


MTE 6A

SCE 6B

TSL 6CJadual dan Surat PPG Tahun 2011-2015 untuk rujukan PensyarahNew


Website developed and maintained by Ti Heong Poy | hpti@ipsah.edu.my
visitors :